Płatności on-line Raty

Strona główna arr Nasz regulamin

Nasz regulamin

Regulamin sprzedaży Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl


Rozdział 1. Postanowienia ogólne


§ 1

Sklep Internetowy exclusivebaby.pl prowadzony jest przez Irenę Wydrę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PPHU Mini-Maxi Irena Wydra, wpisaną jako aktywny przedsiębiorca do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane firmy:

PPHU mini-maxi Irena Wydra

ul. Rychla 18

41-948 Piekary Śląskie

tel. +48 32 288 30 03

email: info@exclusivebaby.pl

NIP: 653-000-37-59

Sklep Internetowy exclusivebaby.pl posiada stacjonarny punkt sprzedaży w Poznaniu przy ul.Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań


§ 2

Sklep Internetowy exclusivebaby.pl zajmuje się sprzedażą artykułów dla dzieci i niemowląt.


§ 3

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

Cennik - towary sprzedawane przez Sklep Internetowy exclusivebaby.pl wraz z cenami.

Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym exclusivebaby.pl. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która zawiera umowę sprzedaży ze sklepem exclusivebaby.pl w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży.

Umowa - umowa sprzedaży Towarów przez Sklep Internetowy exclusivebaby.pl na rzecz Klienta, zawarta w sposób określony w § 6 ust. 1 tego Regulaminu.

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).

Towar - wszystkie artykuły dla dzieci i niemowląt, oraz artykuły medyczne, które są przedmiotem sprzedaży przez Sklep Internetowy exclusivebaby.pl. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej www.exclusivebaby.pl.


§ 4

Regulamin określa zasady zawierania Umów przez Sklep Internetowy exclusivebaby.pl, określa prawa i obowiązki Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

W celu prawidłowego złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym exclusivebaby.pl Klient powinien posługiwać się następującym sprzętem i oprogramowaniem: urządzenie pozwalające Klientowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystujące oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 7 i nowsze, Firefox 3 i nowsze, z włączoną obsługą języka Javascript oraz plików cookie).

Sklep Internetowy exclusivebaby.pl zakazuje publikowania na portalu sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych, naruszających dobra osobiste sklepu, producentów lub osób trzecich.


§ 5

Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce Towarów Klient nie jest obciążany żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami, z wyjątkiem opłat za dostawę, o których mowa w § 9 Regulaminu. Sklep Internetowy exclusivebaby.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne Towarów, które są prezentowane w sklepie były zgodne z rzeczywistością. W przypadku podania przez producenta błędnych parametrów lub właściwości Towarów lub ich zmiany po złożeniu przez Klienta zamówienia, Klient będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od daty doręczenia bądź wydania (w przypadku odbioru osobistego) Towaru.


Rozdział 2. Zawarcie Umowy i dostawa Towaru


§ 6

1. Klient zamierzający nabyć Towar w Sklepie Internetowym exclusivebaby.pl może złożyć zamówienie w następujący sposób:

- za pośrednictwem strony internetowej http://www.exclusivebaby.pl;

- telefonicznie: 509-821-596 lub 515-077-801

- pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@exclusivebaby.pl.

2. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej exclusivebaby.pl Klient wypełnia formularz rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracji wymaga uzupełnienia wszystkich pól oznaczonych gwiazdką.

3. Po wypełnieniu formularza Klient przechodzi przez wszystkie etapy zamówienia i kończy zamówienie naciskając przycisk "Finalizacja zamówienia".


§ 7

1. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

2. Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl jako oczekujące.

3. Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl weryfikuje telefonicznie dane Klienta i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy.

4. W przypadku zamówień składanych pocztą elektroniczną – zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną oraz w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.

5. W przypadku zamówień składanych telefonicznie – pracownik Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl od razu weryfikuje dane Klienta i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy.

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w sposób określony w ust. 3 lub ust. 5 Umowa pomiędzy Sklepem Internetowym exclusivebaby.pl a Klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl jako potwierdzone.

7. Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, nie uda się go potwierdzić Umowa nie dochodzi do skutku.

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych Sklep Internetowy exclusivebaby.pl ma prawo do odmowy realizacji zamówienia.

9. W sytuacjach szczególnych, w tym w przypadku braku kontaktu telefonicznego z Klientem po potwierdzeniu zamówienia, lecz przed zrealizowaniem przesyłki, czy też w przypadku braku możliwości sprowadzenia przez Sklep Internetowy exclusivebaby.pl zamawianych Towarów, Sklep Internetowy exclusivebaby.pl ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany.


§ 8

Zamówienie może być przez Klienta odwołane, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, nie później niż w dniu wysyłki zamówionego Towaru. Jeżeli Klient nie odbierze wysłanego Towaru, nie informując Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl o rezygnacji z zamówienia, zobowiązany jest pokryć całkowicie koszty transportu wysłanego Towaru. Powyższa zasada nie dotyczy Klienta będącego Konsumentem, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 12.


§ 9

1. Zamówienia są wysyłane przez Sklep Internetowy exclusivebaby.pl w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia realizacji zamówienia.

2. Zamówiony Towar wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy (paragon/faktura VAT) zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego Towaru:

a) Firma kurierska – płatne przelewem przed wysyłką Towaru

Cena przesyłki: 14,99 PLN (zawiera ubezpieczenie), dostawa w terminie maksymalnie trzech dni roboczych po otrzymaniu płatności;

b) Firma kurierska – płatne za pobraniem

Cena przesyłki: 20,00 PLN (zawiera ubezpieczenie i pobranie gotówki), dostawa w terminie maksymalnie pięciu dni roboczych od potwierdzenia realizacji zamówienia;

c) Poczta (przesyłki do wartości 200,00 PLN) – płatne przelewem przed wysyłką Towaru

Cena przesyłki: 13,00 PLN (paczka priorytetowa, do maks. 2 kg o wymiarach maks.: długość – 60 cm, szerokość – 50 cm, wysokość – 30 cm). Jeżeli paczka ma większe gabaryty – koszt przesyłki jest ustalany z Klientem telefonicznie, zgodnie z aktualnym cennikiem usługodawcy. Mniejsze zamówienia mogą być wysyłane listem poleconym, priorytetowym lub zwykłym. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia, jeśli koszt przesyłki jest dla niego zbyt wysoki. Dostawa jest realizowana w terminie do siedmiu dni roboczych.

d) Firma kurierska lub poczta – płatność systemem PayU

Cena przesyłki: 19,00 PLN (pozostałe warunki dostawy jak w ppkt a) i c)).

e) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl przy ul.Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, w godzinach pracy salonu (należy wcześniej potwierdzić termin odbioru telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

3. W przypadku zamówień na kwotę powyżej 500,00 PLN koszt dostawy pokrywa Sklep Internetowy exclusivebaby.pl.

4. Towar jest dostarczany w dniach od poniedziałku do piątku.

5. Możliwa jest również dostawa przez kuriera z odbiorem własnym z najbliższego oddziału firmy kurierskiej.

Pobierz listę oddziałów firmy GLS.


§ 10

1. Za zamówiony Towar Sklep Internetowy exclusivebaby.pl nalicza cenę według Cennika.

2. Za zamówiony Towar Klient płaci Sklepowi Internetowemu exclusivebaby.pl

- za pobraniem (płatne kurierowi przy odbiorze przesyłki);

- przedpłatą - przelewem płatne przed wysyłką Towaru;

- gotówką lub kartą w kasie - w przypadku Klientów odbierających zamówiony Towar osobiście;

- za pomocą systemu PayU;

- płatność na raty – zgodnie z regulaminem SygmaBank.

Pobierz regulamin SygmaBank.


§ 11

Sklep Internetowy exclusivebaby.pl zapewnia, że wszystkie oferowane Towary są oryginalne i są objęte gwarancją producenta.


Rozdział 3. Postanowienia szczególne


§ 12

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy i w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia bądź wydania (w przypadku odbioru osobistego) zamówionego Towaru przesłać je na adres:

Sklep Internetowy exclusivebaby.pl ul.Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań.

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od Umowy.

Pobierz formularz odstąpienia od Umowy

Do oświadczenia o odstąpieniu prosimy załączyć potwierdzenie zawarcia Umowy (paragon, faktura VAT).

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w wypadkach: (i) dotyczących używanych/uszkodzonych przez Konsumenta Towarów, (ii) po usunięciu przez Konsumenta plomb gwarancyjnych, (iii) jeżeli przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru o szczególnych indywidualnych właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu.

3. Po otrzymaniu przez Sklep Internetowy exclusivebaby.pl oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy oraz zwróconego Towaru, Sklep Internetowy exclusivebaby.pl niezwłocznie wysyła do Konsumenta fakturę korygującą. Prosimy o odesłanie kopii podpisanej faktury korygującej na adres Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl podany w ust. 1 bądź skanu na adres poczty elektronicznej info@exclusivebaby.pl.

4. Zwrot ceny Towaru następuje w terminie 3 dni roboczych od otrzymania przez Sklep Internetowy exclusivebaby.pl Towaru.


§ 13

1. Dane osobowe Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie.

2. Sklep Internetowy exclusivebaby.pl zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest PPHU mini-maxi Irena Wydra.

3. Sklep Internetowy exclusivebaby.pl informuje, że dane osobowe Klienta będą wykorzystywane przez PPHU mini-maxi Irena Wydra wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy. W szczególności PPHU mini-maxi Irena Wydra nie udostępnia i nie powierza przetwarzania danych osobowych Klientów innym podmiotom, z wyjątkiem przekazania danych producentowi Towaru, w przypadku realizacji przez Klienta uprawnień wynikających z gwarancji producenta.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.


Rozdział 4. Postępowanie reklamacyjne


§ 14

1. Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres punktu sprzedaży przy ul. Dziadoszańskiej 10 w Poznaniu bądź osobiście w punkcie sprzedaży przy ul.Bolesława Krzywoustego 72, 61-144 Poznań. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie przez Klienta dokumentu zakupu Towaru.

2. Wadliwy Towar winien być należycie zabezpieczony, zapakowany – o ile to możliwe – w oryginalne opakowanie i odesłany wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie.

3. W przypadku zgłaszania reklamacji w sposób inny niż bezpośrednio w punkcie sprzedaży można posłużyć się formularzem zgłoszenia reklamacji, który należy wydrukować i wypełnić, a nadto do Towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragonu lub faktury VAT) i odesłać na adres podany w ust. 1 powyżej.

Pobierz formularz zgłoszenia reklamacji.

4. Reklamacje z tytułu gwarancji producenta Klient może zgłosić bezpośrednio do serwisu producenta zgodnie ze wskazaniami karty gwarancyjnej. W przypadku realizacji uprawnień gwarancyjnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl reklamacje rozpatrywane będą w terminie określonym przez producenta w karcie gwarancyjnej, przedłużonym o siedem dni roboczych niezbędnych na przekazanie reklamowanego Towaru producentowi do zbadania i naprawy oraz transport tego Towaru z powrotem do Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl.

5. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności Sklepu Internetowego exclusivebaby.pl za niezgodność Towaru z Umową rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji Sklep Internetowy exclusivebaby.pl nieodpłatnie naprawi lub wymieni Towar na nowy.

6. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

7. Koszty związane z reklamacjami składanymi przez Konsumenta z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność Towaru z Umową pokrywa Sklep Internetowy exclusivebaby.pl.

8. W stosunku do Towarów nabytych przez Klienta nie będącego Konsumentem wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru.


Rozdział 5. Postanowienia końcowe.


§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2013r.


Kupując w Sklepie Internetowym exclusivebaby.pl akceptują Państwo postanowienia powyższego Regulaminu.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj oraz w stopce na naszej stronie internetowej (Polityka Prywatności). Nie pokazuj więcej tego komunikatu »